Bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Waleria Szydłowska, „Dżuma” Albera Camusa, WSiP, Warszawa 1998.
2. Joanna Guze, Wstęp, [w:] Albert Camus, Dżuma, PIW, Warszawa.

Udostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Bohaterowie Dżumy - wiadomości wstępne
2  Dżuma jako powieść-parabola
3  CottardKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia    Tagi: